• trang_banner

Phục vụ

Phục vụ

Nhân viên bán hàng thành thạo về cơ cấu nguyên vật liệu và quy trình sản xuất sẽ theo dõi sản phẩm của bạn trong toàn bộ quá trình, từ khâu bán hàng trước đến quá trình sản xuất và sau đó đến giao hàng.

hình ảnh (1)

Đàm phán kinh doanh

hình ảnh (2)

Theo dõi tiến độ sản xuất

hình ảnh (3)
hình ảnh (4)
hình ảnh (5)
hình ảnh (6)

Kho vận chuyển hàng hóa